AMCANION A DIGWYDDIADAU

Dyma brif amcanion y Gymdeithas:

  • cyhoeddi Cylchgrawn a fydd yn cynnwys erthyglau yn y Gymraeg a’r Saesneg, cyfraniadau ar ymchwil gyfredol, adroddiadau o’r Archifdy lleol ac ar weithrediadau’r Gymdeithas, ac adolygiadau o gyhoeddiadau ysgolheigaidd;
  • cynnal cyfarfodydd i wrando ar bapurau sy’n berthnasol i’r sir ac ar gyfer trafodaeth;
  • trefnu cyfarfodydd maes mewn safleoedd hanesyddol yn y sir neu mewn unrhyw sir gyfagos;
  • annog, hyrwyddo a datblygu’r gwaith o sefydlu cymdeithasau hanes lleol o fewn y sir;
  • annog a hyrwyddo diogelu dogfennau hanesyddol sy’n berthnasol i’r sir.

Dyma’r prif gyfarfodydd sydd ar y rhaglen am eleni (cewch y manylion ar y rhaglen-cliciwch yma):

23 Ebrill – Neuadd Bentref Llanuwchllyn, 2.30pm

‘Rhai o Gapeli Meirionnydd’

gan Dr Huw Owen

7 Mai – Plas Tanybwlch, 2.30pm

 

Dathlu Prosiect Cofio

Rhowch glic yma i weld copi cyflawn o’r rhaglen

Rhaglen 2016


A dyma enghreifftiau o raglenni’r gorffennol:

Rhaglenni’r gorffennol


Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Cynhelir ein cyfarfod blynyddol ar 8 Hydref yn Neuadd Bentref Llanelltyd

Cliciwch yma i fynd at Agenda’r Cyfarfod Cyffredinol