Y CYLCHGRAWN

Rhan o amcanion y Gymdeithas yw cyhoeddi Cylchgrawn fydd yn cynnwys erthyglau yn Gymraeg a Saesneg, cyfraniadau ar ymchwil cyfredol, adroddiadau o’r Archifdy lleol ac ar weithgareddau’r Gymdeithas, ac adolygiadau o gyhoeddiadau ysgolheigaidd.
Cyhoeddwyd Cylchgrawn cyntaf y Gymdeithas, dan olygyddiaeth Syr William Ll. Davies, ym 1949 a chyhoeddwyd rhifyn yn flynyddol ers hynny. Cyhoeddwyd tri ‘Chyhoeddiad Ychwanegol’ rhwng 1952-55.
Cynnwys y Cylchgrawn Cyfredol (2016):

  • Owain Glyndŵr yn ei gynefin Gruffydd Aled Williams
  • Household and family size in Merioneth, 1681-86: The St Asaph notitiae Colin Thomas
  • Thomas Williams, Richard Jones and the birth of Dolgellau’s printing industry Brian J Slyfield
  • Rhai o gapeli Meirionnydd D. Huw Owen
  • T.W. Jones, later Lord Maelor: Merioneth’s first Labour MP, 1951-66 J Graham Jones
  • ‘Light after darkness’: A review of the Welsh Church Acts Fund of the former Merioneth County Council, 1945-74 Peter Meurig Jones
  • Gweithrediadau’r Gymdeithas 2015
  • Adolygiadau

Mae ôl-rifynnau o’r Cylchgrawn ar gael:

1954, 1963, 1964, 1966 – 2001, 2004-09   –£3 yr un

2011-16 – £5 yr un

Cysylltwch i archebu

Cofiwch hefyd am y mynegai i gyfrolau 1-10 (1949-89) o’r Cylchgrawn sydd ar gael ar CD hefyd. Archebwch yma:


Croesewir cyfraniadau i’r Cylchgrawn i’w hystyried gan y Golygydd Mygedol. Dylid eu hanfon ato fel atodiadau e-bost (alhughes.llandaf@gmail.com) yn ogystal â chopïau caled mewn gofod-dwbl (ceir y cyfeiriad ar y clawr cefn mewnol). Rhodder cyfeiriadau, wedi eu rhifo’n olynol, ar ddiwedd erthyglau a’u cadw’n fyr. Hefyd, dylid cadw at y ffurf a’r byrfoddau a ddefnyddiwyd yn rhifynnau blaenorol diweddar y Cylchgrawn. Disgwylir i gyfranwyr erthyglau Cymraeg ddarparu crynodebau byr yn Saesneg.