Croeso i wefan Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionnydd. Yr ydym yn Gymdeithas a sefydlwyd ym 1939 i dynnu sylw at bob agwedd ar hanes yr hen Sir Feirionnydd, a sefydlwyd yn 1284 ac a ddaeth yn rhan o Wynedd pan adrefnwyd siroedd Cymru ym 1974.
Mae ein diddordebau yn cynnwys archaeoleg, hanes teuluoedd, llên gwerin, llenyddiaeth a phopeth yn ymwneud â gorffennol y sir.
Yr ydym yn trefnu darlithoedd, teithiau i’r gwahanol ardaloedd, cyhoeddi Cylchgrawn yn flynyddol, ac yn cefnogi prosiectau hanesyddol lleol.
Cymerwch olwg ar ein gwefan – mae yn Gymraeg a Saesneg, ond yn well na hynny ymunwch â’r Gymdeithas!

Welcome to the Merioneth Historical and Record Society’s website. We are an established Society set up in 1939 and are interested in all aspects of the history of the old Welsh County of Merioneth which dates from 1284 and became part of Gwynedd under the 1974 Welsh Councils re-organisation.
Our interests include archaeology, buildings, family history, folklore, literature and all the various subjects which are generally called ‘antiquities’.
We arrange field trips and lectures, publish an annual Journal, and support local historical projects.
Have a look at our website – it’s in Welsh and English, and even better – join the Society!

English site