AMCANION A DIGWYDDIADAU

Dyma brif amcanion y Gymdeithas:

  • cyhoeddi Cylchgrawn a fydd yn cynnwys erthyglau yn y Gymraeg a’r Saesneg, cyfraniadau ar ymchwil gyfredol, adroddiadau o’r Archifdy lleol ac ar weithrediadau’r Gymdeithas, ac adolygiadau o gyhoeddiadau ysgolheigaidd;
  • cynnal cyfarfodydd i wrando ar bapurau sy’n berthnasol i’r Sir ac ar gyfer trafodaeth;
  • trefnu cyfarfodydd maes mewn safleoedd hanesyddol yn y Sir neu mewn unrhyw Sir gyfagos;
  • annog, hyrwyddo a datblygu’r gwaith o sefydlu cymdeithasau hanes lleol o fewn y Sir;
  • annog a hyrwyddo diogelu dogfennau hanesyddol sy’n berthnasol i’r Sir.


Dyma’r prif gyfarfodydd sydd ar y rhaglen am eleni (cewch y manylion ar y rhaglen-cliciwch yma):

Dydd Sadwrn 7 Hydref 2023

“Over the Hills and Far Away with William Morris” gan/by Jane Dew

Rhowch glic yma i weld copi cyflawn o’r rhaglen

Rhaglen 2023

A dyma enghreifftiau o raglenni’r gorffennol:

Rhaglenni’r gorffennol

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Cynhelir ein cyfarfod blynyddol ar 7 Hydref yn Neuadd Bentref Llanelltyd