AMCANION A DIGWYDDIADAU

Dyma brif amcanion y Gymdeithas:

  • cyhoeddi Cylchgrawn a fydd yn cynnwys erthyglau yn y Gymraeg a’r Saesneg, cyfraniadau ar ymchwil gyfredol, adroddiadau o’r Archifdy lleol ac ar weithrediadau’r Gymdeithas, ac adolygiadau o gyhoeddiadau ysgolheigaidd;
  • cynnal cyfarfodydd i wrando ar bapurau sy’n berthnasol i’r Sir ac ar gyfer trafodaeth;
  • trefnu cyfarfodydd maes mewn safleoedd hanesyddol yn y Sir neu mewn unrhyw Sir gyfagos;
  • annog, hyrwyddo a datblygu’r gwaith o sefydlu cymdeithasau hanes lleol o fewn y Sir;
  • annog a hyrwyddo diogelu dogfennau hanesyddol sy’n berthnasol i’r Sir.

Merched ar eu beiciau yn Nhrawsfynydd c.1910 © Archifau Gwynedd Gorsaf Bala © Archifau Gwynedd Bwthyn ger y Bala 1900 © Archifdy Gwynedd Dynion yn gweithio ar y rheilffordd rhwng Tywyn ac Abermaw yn y 30au © Susan Townsend Abermaw c.1900 © Archifdy Gwynedd

Dyma’r prif gyfarfodydd sydd ar y rhaglen am eleni (cewch y manylion ar y rhaglen-cliciwch yma):

13 Hydref Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol am 2 yn Neuadd Bentref Llanelltud ac yna darlith gan Miles Wynn Cato am ‘The Welsh portrait painter William Parry (1742-91) and his relationship with the Vaughans of Nannau

Rhowch glic yma i weld copi cyflawn o’r rhaglen

Rhaglen 2021

A dyma enghreifftiau o raglenni’r gorffennol:

Rhaglenni’r gorffennol

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Cynhelir ein cyfarfod blynyddol ar 13 Hydref yn Neuadd Bentref Llanelltyd

Cliciwch yma i fynd at Agenda’r Cyfarfod Cyffredinol