Darlith Gruffydd Aled Williams

beryl Cyffredinol

Dydd Sadwrn 27 Ebrill 2019

Daeth nifer ardderchog iawn i wrando ar ddarlith ar y testun ‘O’r Ganllwyd i Russell Gulch: Edward Wynne Williams, un o arloeswyr aur Colorado’. Cafwyd cyflwyniad PowerPoint hynod ddifyr i gyd-fynd â’r sgwrs yn olrhain hanes a bywyd y gŵr o Dyddyn Gwladys, Ganllwyd a fudodd i’r Unol Daleithiau yn 1869 cyn gwneud ei ffortiwn yn cloddio a dod yn berchen ar nifer o weithfeydd aur yn Colorado. Roedd yn gymeriad hynod liwgar yn ei fywyd gwaith a charwriaethol yn ôl y sôn! Daeth nifer dda iawn o deulu Edward Wynne Williams hefyd i’r cyfarfod, llawer ohonynt yn dal i fyw yn ardal Dolgellau ac yn ymfalchïo yn y berthynas.