Gweithdai Cofio a Chreithiau – 10 Mawrth 2015

beryl Digwyddiadau

Daeth yr un aelodau i’r ail weithdy. Cawsom drafodaeth ynghyn â’n bwriadau a chawsom gychwyn da yn gwrando ar hanesion am ddau daid i Geraint Vaughan Jones. Disgrifiodd Geraint rai o’r amgylchiadau trist a gwelsom nifer o luniau a dogfennau perthnasol. Drwy hyn, cawsom wybod am rai o’r ffynonellau buddiol a’r cofnodion swyddogol sydd ar gael i’n cynhorthwy wrth ymchwilio.

Cawsom drafodaeth ddifyr iawn i ddilyn a bu’n gyfrwng i ni feddwl am y camau nesaf, a’r hyn ydym am ei gyflawni.