Gweithdai Cofio a Chreithiau – 15 Mai 2015

beryl Cyffredinol

Crynhoi a chynllunio’r rhaglen yn yr hydref a 2016.  Ystyried cynnal ysgol undydd eto yn Nhan-y-Bwlch i rannu ein hanesion ac i ddenu aelodau newydd i’r grŵp.

Dal ati i sganio.  Bydd Rhian yn dychwelyd y sganiwr i Hazel yn y Llgen ac mae cynllun i roi offer newydd yn ei le fel rhan o’r Hwb Hanes.

Diweddariad ar ein gwefan newydd ac ar yr offer tapio

Bydd angen cysylltu â Chymru Dros Heddwch i drefnu rhoi deunyddiau hanes tapestri’r Crynwyr ar eu gwefan (CJ)