Y Ddarlith Gymraeg -23/4/16

beryl Digwyddiadau

hen gapel ainon

Y Ddarlith Gymraeg: Rhai o Gapeli Meirionnydd

gan Dr Huw Owen.
Neuadd Bentref Llanuwchllyn, Y Bala
Dydd Sadwrn, 23 Ebrill am 2.30 o’r gloch.

Bydd paned ar gael. Croeso i bawb.

Mynediad am ddim.