Polisi Cwcis – Cookie Policy

Ffeiliau testun bach yw cwcis y mae’r gwefannau rydych chi’n ymweld â nhw yn eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol. Maen nhw’n helpu gwefannau i weithio’n well a rhoi gwybodaeth i berchnogion gwefannau. Er enghraifft, mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis Google Analytics i olrhain ymddygiad defnyddwyr ar y wefan. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio’n gwefan, gallwn ni ei gwneud yn haws i ddefnyddio’r wefan a chynnig cynnwys sy’n diwallu anghenion pobl yn well. Mae’r wybodaeth a gaiff ei chasglu yn cynnwys cyfeiriad IP, tudalennau yr ymwelwyd â nhw, porwr a system weithredu. Ni chaiff y data’i ddefnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddwyr yn bersonol.

Cookies are small text files sent to your computer or mobile device by the websites that you visit. They help make websites work better and provide information to the owners of the site. For instance, this site uses Google Analytics cookies to track users’ behaviour whilst on the site. By understanding how people use our site, we can improve the navigation and content to better meet people’s needs. The information collected includes IP address, pages visited, browser and operating system. The data will not be used to identify any user personally.