Accounts 2021-22

https://www.hanes-meirionnydd.cymru/wp-content/uploads/2023/05/Mantolen-2021-22.pdf

Council Minutes 2021

https://www.hanes-meirionnydd.cymru/wp-content/uploads/2023/05/Cofnodion-y-Cyngor.pdf

AGM MINUTES 2021

https://www.hanes-meirionnydd.cymru/wp-content/uploads/2023/05/Cofnodion-CCB.pdf

AGM AGENDA 2022

https://www.hanes-meirionnydd.cymru/wp-content/uploads/2023/05/AGM-Agenda-22-A5.pdf

Council Agenda 2022

https://www.hanes-meirionnydd.cymru/wp-content/uploads/2023/05/Agenda-Cyngor-2022.pdf

Annual Report 2022

https://www.hanes-meirionnydd.cymru/wp-content/uploads/2023/05/Adroddiad-Blynyddol-2022.pdf