Rhaglen 2017

beryl Cyffredinol

Mae’r rhaglen bellach wedi ei rhyddhau, ac ar gael ar y wefan. Cofiwch, os ydych yn awyddus i fynd i’r Llyfrgell Genedlaethol ar 22 Ebrill i gael hanes Robert Vaughan, Hengwrt, bod angen i chi roi eich enw i Gwerfyl, ein Trefnydd Cyfarfodydd newydd – gwerfyl.price@btinternet.com. Prin iawn yw’r lleoedd sydd ar ôl – felly cyntaf i’r felin!

Blwyddyn Newydd Dda

beryl Cyffredinol

Pob dymuniad da i’n haelodau ar gyfer y flwyddyn newydd. Bydd y rhaglen yn mynd i’r wasg yn fuan iawn a dylai eich cyrraedd yn ystod mis Chwefror.

Y Cylchgrawn

beryl Y Cylchgrawn

Mae rhifyn diweddaraf y Cylchgrawn yn awr ar gael yn llawn o erthyglau diddorol ar destunau yn amrywio o Owain Glyndŵr i’r Arglwydd Maelor. Diolch o galon i Hugh G Roberts, y Bermo am y llun rhagorol yma o Arglwydd Maelor a’i olynydd  Will Edwards.

 

img021

24/9/16 Morgan Lloyd – Cefngellgwm

beryl Digwyddiadau

Er mai criw bach ddaeth ynghyd i Drawsfynydd cafwyd darlith arbennig o ddadlennol am un o blant Meirionydd nad yw wedi cael fawr ddim sylw, Morgan Lloyd, Cefngellgwm. Y siaradwr, Gareth Huws, a wnaeth ein goleuo am un o blant disglair Meirionnydd a gyrhaeddodd uchelfannau’r gyfraith yn Llundain cyn mynd yn Aelod Seneddol dros Fwrdeistrefi Môn.

Cofio a Chreithiau

beryl Digwyddiadau, Prosiectau

Cofiwch am ein diwrnod i ddathlu ein prosiect ‘Cofio’ ddydd Sadwrn 7 Mai 2016 am 2.30 yn Nhanybwlch. Bydd sgyrsiau gan Geraint Vaughan Jones, Vivian Parry Williams, Menna Jones a Beryl H Griffiths.

Y Ddarlith Gymraeg -23/4/16

beryl Digwyddiadau

hen gapel ainon

Y Ddarlith Gymraeg: Rhai o Gapeli Meirionnydd

gan Dr Huw Owen.
Neuadd Bentref Llanuwchllyn, Y Bala
Dydd Sadwrn, 23 Ebrill am 2.30 o’r gloch.

Bydd paned ar gael. Croeso i bawb.

Mynediad am ddim.