Y CYLCHGRAWN

Rhan o amcanion y Gymdeithas yw cyhoeddi Cylchgrawn fydd yn cynnwys erthyglau yn Gymraeg a Saesneg, cyfraniadau ar ymchwil cyfredol, adroddiadau o’r Archifdy lleol ac ar weithgareddau’r Gymdeithas, ac adolygiadau o gyhoeddiadau ysgolheigaidd.
Cyhoeddwyd Cylchgrawn cyntaf y Gymdeithas, dan olygyddiaeth Syr William Ll. Davies, ym 1949 a chyhoeddwyd rhifyn yn flynyddol ers hynny. Cyhoeddwyd tri ‘Chyhoeddiad Ychwanegol’ rhwng 1952-55.
Cynnwys y Cylchgrawn Cyfredol (2017):

 • John Roberts (1576-1610) Mynach, merthyr a sant – A Lloyd Hughes
 • Thomas Pennant (1726-98) and his travels through Merioneth – Brian J Slyfield
 • Gŵr o gryn allu: Trem ar fywyd a chyfraniad Morgan Lloyd (1820-93) o Drawsfynydd – Gareth Huws
 • Merioneth and the Incorporated Church Building Society – Neil Fairlamb
 • The rise and fall of the Bala Banking Co. Ltd., 1864-77 – Peter Meurig Jones
 • William H. Edwards: Merioneth’s second Labour MP, 1966-74 – J. Graham Jones
 • Cyfraniadau byr/Short contributions:
 • Cronicl (c.1580/5) Ifan Llwyd ap Dafydd o Nantmynach, Mallwyd – Nia Henson
 • More sealed wine bottles from Merioneth – Miles K. Wynn Cato
 • Early Dolgellau libraries and reading rooms – Brian J. Slyfield
 • Gweithrediadau’r Gymdeithas, 2016/Proceedings for the Society 2016
 • Adolygiadau/Reviews

Mae ôl-rifynnau o’r Cylchgrawn ar gael:

1954, 1963, 1964, 1966 – 72, 1974-1992, 1994-2001, 2004-2010, 2011-2018  – £5 yr un

Cysylltwch i archebu

Cofiwch hefyd am y mynegai i gyfrolau 1-10 (1949-89) o’r Cylchgrawn sydd ar gael ar CD hefyd. Archebwch yma:


Croesewir cyfraniadau i’r Cylchgrawn i’w hystyried gan y Golygydd Mygedol. Dylid eu hanfon ato fel atodiadau e-bost (alhughes.llandaf@gmail.com) yn ogystal â chopïau caled mewn gofod-dwbl (ceir y cyfeiriad ar y clawr cefn mewnol). Rhodder cyfeiriadau, wedi eu rhifo’n olynol, ar ddiwedd erthyglau a’u cadw’n fyr. Hefyd, dylid cadw at y ffurf a’r byrfoddau a ddefnyddiwyd yn rhifynnau blaenorol diweddar y Cylchgrawn. Disgwylir i gyfranwyr erthyglau Cymraeg ddarparu crynodebau byr yn Saesneg.