Y CYLCHGRAWN

Rhan o amcanion y Gymdeithas yw cyhoeddi Cylchgrawn fydd yn cynnwys erthyglau yn Gymraeg a Saesneg, cyfraniadau ar ymchwil cyfredol, adroddiadau o’r Archifdy lleol ac ar weithgareddau’r Gymdeithas, ac adolygiadau o gyhoeddiadau ysgolheigaidd.
Cyhoeddwyd Cylchgrawn cyntaf y Gymdeithas, dan olygyddiaeth Syr William Ll. Davies, ym 1949 a chyhoeddwyd rhifyn yn flynyddol ers hynny. Cyhoeddwyd tri ‘Chyhoeddiad Ychwanegol’ rhwng 1952-55.
Cynnwys y Cylchgrawn Cyfredol (2021):

  • A quest for Cymer in Edeirnion and its baros. Part 3: Gwerclas in focus. Jenny A. Lees
  • The population of Merioneth before the census. Colin Thomas
  • Cywydd gan Evan James i blwyfi Sir Feirionnydd.  A. Cynfael Lake
  • The Glyn Cywarch auction, a poem by Evan Lloyd Vaughan of Corsygedol and a search for ‘The Patroness of Harlech Hunt’. Brian J. Slyfield
  • Why were rural landscapes significant in commemoration of the Great War? A case-study of Trawsfynydd. Rowena Leyland
  • Cofiant gorchestol i Syr Owen Morgan Edwards. G. Aled Williams
  • Gweithrediadau’r Gymdeithas, 2020
  • Adolygiadau

Mae ôl-rifynnau o’r Cylchgrawn ar gael:

1954, 1963, 1964, 1966 – 72, 1974-1992, 1994-2001, 2004-2010, 2011-2018  – £5 yr un

Cysylltwch i archebu

Cofiwch hefyd am y mynegai i gyfrolau 1-10 (1949-89) o’r Cylchgrawn sydd ar gael ar CD hefyd. Archebwch yma:


Croesewir cyfraniadau i’r Cylchgrawn i’w hystyried gan y Golygydd Mygedol. Dylid eu hanfon fel atodiadau e-bost at Dr Ffion Mair Jones (ffionmjones@btinternet.com) yn ogystal â chopïau caled mewn gofod-dwbl (ceir y cyfeiriad ar y clawr cefn mewnol). Rhodder cyfeiriadau, wedi eu rhifo’n olynol, ar ddiwedd erthyglau a’u cadw’n fyr. Hefyd, dylid cadw at y ffurf a’r byrfoddau a ddefnyddiwyd yn rhifynnau blaenorol diweddar y Cylchgrawn. Disgwylir i gyfranwyr erthyglau Cymraeg ddarparu crynodebau byr yn Saesneg.