Y CYLCHGRAWN

Rhan o amcanion y Gymdeithas yw cyhoeddi Cylchgrawn fydd yn cynnwys erthyglau yn Gymraeg a Saesneg, cyfraniadau ar ymchwil cyfredol, adroddiadau o’r Archifdy lleol ac ar weithgareddau’r Gymdeithas, ac adolygiadau o gyhoeddiadau ysgolheigaidd.
Cyhoeddwyd Cylchgrawn cyntaf y Gymdeithas, dan olygyddiaeth Syr William Ll. Davies, ym 1949 a chyhoeddwyd rhifyn yn flynyddol ers hynny. Cyhoeddwyd tri ‘Chyhoeddiad Ychwanegol’ rhwng 1952-55.
Cynnwys y Cylchgrawn Cyfredol (2019):

 • A quest for Cymer in Edeirnion and its barons, Part 1 c.1200-c.1700….Jenny A. Lees
 • O’r Ganllwyd i Russell Gulch: Edward Wynne Williams, un o arloeswyr aur Colorado…..Gruffydd Aled Williams
 • A boating disaster on the Mawddach estuary in 1894….Douglas G. Hope
 • Community relations in south Merioneth during the Second World War….Quentin Deakin
 • Neuadd Idris, Dolgellau, 7April 1956: Presenting the ‘Parliament for Wales’ petition….J. Graham Jones
 • Cyfraniadau byr:
 • Dolgellau and its surrounds in the early 1820s through the pages of The Cambro-Briton (Brian J. Slyfield)
 • Buffalo Bill’s Wild West Show on ‘Dolgelley Green’ in 1904 (Brian J. Slyfield)
 • Y Felen Ryd (Geraint Vaughan Jones)
 • Gweithrediadau’r Gymdeithas, 2018/ Proceedings of the Society, 2018
 • Adolygiadau

Mae ôl-rifynnau o’r Cylchgrawn ar gael:

1954, 1963, 1964, 1966 – 72, 1974-1992, 1994-2001, 2004-2010, 2011-2018  – £5 yr un

Cysylltwch i archebu

Cofiwch hefyd am y mynegai i gyfrolau 1-10 (1949-89) o’r Cylchgrawn sydd ar gael ar CD hefyd. Archebwch yma:


Croesewir cyfraniadau i’r Cylchgrawn i’w hystyried gan y Golygydd Mygedol. Dylid eu hanfon ato fel atodiadau e-bost (alhughes.llandaf@gmail.com) yn ogystal â chopïau caled mewn gofod-dwbl (ceir y cyfeiriad ar y clawr cefn mewnol). Rhodder cyfeiriadau, wedi eu rhifo’n olynol, ar ddiwedd erthyglau a’u cadw’n fyr. Hefyd, dylid cadw at y ffurf a’r byrfoddau a ddefnyddiwyd yn rhifynnau blaenorol diweddar y Cylchgrawn. Disgwylir i gyfranwyr erthyglau Cymraeg ddarparu crynodebau byr yn Saesneg.