Y CYLCHGRAWN

Rhan o amcanion y Gymdeithas yw cyhoeddi Cylchgrawn fydd yn cynnwys erthyglau yn Gymraeg a Saesneg, cyfraniadau ar ymchwil cyfredol, adroddiadau o’r Archifdy lleol ac ar weithgareddau’r Gymdeithas, ac adolygiadau o gyhoeddiadau ysgolheigaidd.
Cyhoeddwyd Cylchgrawn cyntaf y Gymdeithas, dan olygyddiaeth Syr William Ll. Davies, ym 1949 a chyhoeddwyd rhifyn yn flynyddol ers hynny. Cyhoeddwyd tri ‘Chyhoeddiad Ychwanegol’ rhwng 1952-55.
Cynnwys y Cylchgrawn Cyfredol (2020):

 • Testun o Feirionnydd: Golwg arall ar ‘The History of Owen Glyndwr’. Gruffydd Aled Williams
 • A quest for Cymer in Edeirnion and its barons. Part 2: c.1700-c.1900 . Jenny A. Lees
 • Brogyntyn, Glyn Cywarch and Merioneth.  Hilary A. Peters
 • Merioneth wool and the Atlantic slave trade.  Marian Gwyn
 • E. D. Evans (1919-2019): A tribute and bibliography.  A. Lloyd Hughes

Cyfraniadau byr

 • Fairbourne: A brief history (Brian J. Slyfield)
 • Is-etholiad 1870 ar stad Glan-llyn, Llanuwchllyn (Beryl H. Griffiths)
 • The Deeside Tramway, 1870s-1947: A Merioneth curiosity (Paul Lawton)
 • James W. Roberts of Bala and the Labour Party National Conference of 1954 ( J. Graham Jones)
 • A note on the ‘Merioneth Bee Boles Project’, 2012-14 (John Townsend),
 • Gweithrediadau’r Gymdeithas, 2019
 • Adolygiadau

Mae ôl-rifynnau o’r Cylchgrawn ar gael:

1954, 1963, 1964, 1966 – 72, 1974-1992, 1994-2001, 2004-2010, 2011-2018  – £5 yr un

Cysylltwch i archebu

Cofiwch hefyd am y mynegai i gyfrolau 1-10 (1949-89) o’r Cylchgrawn sydd ar gael ar CD hefyd. Archebwch yma:


Croesewir cyfraniadau i’r Cylchgrawn i’w hystyried gan y Golygydd Mygedol. Dylid eu hanfon ato fel atodiadau e-bost (alhughes.llandaf@gmail.com) yn ogystal â chopïau caled mewn gofod-dwbl (ceir y cyfeiriad ar y clawr cefn mewnol). Rhodder cyfeiriadau, wedi eu rhifo’n olynol, ar ddiwedd erthyglau a’u cadw’n fyr. Hefyd, dylid cadw at y ffurf a’r byrfoddau a ddefnyddiwyd yn rhifynnau blaenorol diweddar y Cylchgrawn. Disgwylir i gyfranwyr erthyglau Cymraeg ddarparu crynodebau byr yn Saesneg.