Y CYLCHGRAWN

Rhan o amcanion y Gymdeithas yw cyhoeddi Cylchgrawn fydd yn cynnwys erthyglau yn Gymraeg a Saesneg, cyfraniadau ar ymchwil cyfredol, adroddiadau o’r Archifdy lleol ac ar weithgareddau’r Gymdeithas, ac adolygiadau o gyhoeddiadau ysgolheigaidd.
Cyhoeddwyd Cylchgrawn cyntaf y Gymdeithas, dan olygyddiaeth Syr William Ll. Davies, ym 1949 a chyhoeddwyd rhifyn yn flynyddol ers hynny. Cyhoeddwyd tri ‘Chyhoeddiad Ychwanegol’ rhwng 1952-55.
Cynnwys y Cylchgrawn Cyfredol (2023):

  • A Landmark work of scholarship Gruffydd Aled Williams
  • British Druids, human sacrifice, and the works of Revd John  Williams (Ab Ithel), Aylett Sammes, and Henry Rowlands  Brian J Slyfield
  • William Hitchock, an eighteenth-century land surveyor working in north-west Wales Robert J Sylvester
  • Some biographical notes on Thomas Payne (1761-1835) of Dolgellau and Tremadog and his son Thomas Payne (1791-1854) of  Dolgellau Michael Payne
  • Michael D Jones and his visit to Patagonia in 1882 E Wyn James
  • Carcharorion Fron-goch Dewi T Davies
  • Cyfraniadau byr
  • When the Blessed Virgin Mary visited Merioneth (Janet Bord); Goleuni pellach ynghylch tai unnos y Garneddwen (Beryl H. Griffiths); The Tryweryn Valley: geographical memories (Derek Williams)
  • Gweithrediadau’r Gymdeithas 2022
  • Adolygiadau

Mae ôl-rifynnau o’r Cylchgrawn ar gael:

1954, 1963, 1964, 1966 – 72, 1974-1992, 1994-2001, 2004-2010, 2011-2018  – £5 yr un

Cysylltwch i archebu


Croesewir cyfraniadau i’r Cylchgrawn i’w hystyried gan y Golygydd Mygedol. Dylid eu hanfon fel atodiadau e-bost at Dr Ffion Mair Jones (ffionmjones@btinternet.com) yn ogystal â chopïau caled mewn gofod-dwbl (ceir y cyfeiriad ar y clawr cefn mewnol). Rhodder cyfeiriadau, wedi eu rhifo’n olynol, ar ddiwedd erthyglau a’u cadw’n fyr. Hefyd, dylid cadw at y ffurf a’r byrfoddau a ddefnyddiwyd yn rhifynnau blaenorol diweddar y Cylchgrawn. Disgwylir i gyfranwyr erthyglau Cymraeg ddarparu crynodebau byr yn Saesneg.