Y CYLCHGRAWN

Rhan o amcanion y Gymdeithas yw cyhoeddi Cylchgrawn fydd yn cynnwys erthyglau yn Gymraeg a Saesneg, cyfraniadau ar ymchwil cyfredol, adroddiadau o’r Archifdy lleol ac ar weithgareddau’r Gymdeithas, ac adolygiadau o gyhoeddiadau ysgolheigaidd.
Cyhoeddwyd Cylchgrawn cyntaf y Gymdeithas, dan olygyddiaeth Syr William Ll. Davies, ym 1949 a chyhoeddwyd rhifyn yn flynyddol ers hynny. Cyhoeddwyd tri ‘Chyhoeddiad Ychwanegol’ rhwng 1952-55.
Cynnwys y Cylchgrawn Cyfredol (2018):

  • Gwilym Prys Davies, LLD (1923-2017)
  • In the shadow of Moelfre: A Neolithic landscape in Ardudwy….Andrew Wolfe
  • Rural Merioneth in the later sixteenth century: An overview of the 1592 Crown rental……Colin Thomas
  • Rowland Vaughan (c1590-1667), Caer-gai: ‘Prydydd a chyfieithydd wyf’….Beryl H. Griffiths
  • George Borrow (1803-81) and his travels in north Wales in 1854…..Brian J. Slyfield
  • Two gold-mines: Gwynfynydd and the Sons of Gwalia….Alwyn Evans
  • The Parliament for Wales campaign in Merioneth, 1951-56…. J.Graham Jones
  • Gweithrediadau’r Gymdeithas, 2017
  • Adolygiadau

Mae ôl-rifynnau o’r Cylchgrawn ar gael:

1954, 1963, 1964, 1966 – 72, 1974-1992, 1994-2001, 2004-2010, 2011-2018  – £5 yr un

Cysylltwch i archebu

Cofiwch hefyd am y mynegai i gyfrolau 1-10 (1949-89) o’r Cylchgrawn sydd ar gael ar CD hefyd. Archebwch yma:


Croesewir cyfraniadau i’r Cylchgrawn i’w hystyried gan y Golygydd Mygedol. Dylid eu hanfon ato fel atodiadau e-bost (alhughes.llandaf@gmail.com) yn ogystal â chopïau caled mewn gofod-dwbl (ceir y cyfeiriad ar y clawr cefn mewnol). Rhodder cyfeiriadau, wedi eu rhifo’n olynol, ar ddiwedd erthyglau a’u cadw’n fyr. Hefyd, dylid cadw at y ffurf a’r byrfoddau a ddefnyddiwyd yn rhifynnau blaenorol diweddar y Cylchgrawn. Disgwylir i gyfranwyr erthyglau Cymraeg ddarparu crynodebau byr yn Saesneg.